USC Universidade de Santiago de Compostela

Organigrama

Alexandre Lamas FreireAlicia Mondragón PortocarreroMaría Veiga GómezJosé Julio Porto AriasPaula Roca SaavedraDamira TattibayevaMohamed Abou-ElnagaAlexandre Lamas FreireAlejandra Cardelle CobasCarlos Franco AbuínChelo Busto PeteiroRocío Barreiro Tomé Jorge Barros Velázquez Pilar Calo Mata Alberto Cepeda Saéz Cristina Fente Sampaio Carlos Franco Abuín Beatriz Vazquez Beída Jose Manuel Miranda López Antonio Massimo Vinciguerra Monica Diaz Bao Patricia Regal López Carlos Franco Abuín Jose M. Miranda López Carolina Nebot García Alberto Cepeda Saéz Carlos Franco Abuín Beatriz Vazquez Belda Rosa Gavilán