USC Universidade de Santiago de Compostela

Noticias

14/06/2010

Curso de Verano 2010 USC: (Conferencias para descargar)

Un ano máis o LHICA organiza un dos cursos de verán de máis prestixio e difusión da USC. Este ano a temática está relacionada coas interaccions dos fármacos cos alimentos. Sempre deben de terse en conta as medicacions según o tipo de alimento que se está a inxerir. Diversos especialistas do campo da alimentación e os fármacos tratarán algúns aspectos de esta controvertida relación... Este curso conta con cofinanciación por parte da Excelentísima Deputación Provincial de Lugo, Caixa Rural Galega, a Sociedade Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) e laboratorios Diafarm. Recoñecido como acto científico de interese sanitario pola Consellería de Sanidade. Recoñecido cun crédito de libre elección pola USC.

PROGRAMA

19 de Xullo
Interaccións nutrinte-fármaco


8:30
Inauguración do curso.

9:00-10:00
Tipos de interaccións entre alimentos e medicamentos.
Prof. Dr. Angel Concheiro Nine. Universidade de Santiago de Compostela.

10:00-11:00
Efectos dos alimentos na absorción e distribución dos fármacos.
Dra. Carmen Álvarez Lorenzo. Universidade de Santiago de Compostela.

11:00-11:30
Descanso

11:30-12:30
Efectos dos alimentos no metabolismo e excreción dos fármacos.
D. Francisco Otero Espinar. Universidade de Santiago de Compostela.

12:30-13:30
Interaccións máis frecuentes causadas pola automedicación.
Dña María Jesús Vigo Noya. CIM. Cof. Coruña.

13:30-14:30
Interaccións nos programas de farmacovixiancia.
D. Edmundo Rey Rodríguez. Centro de Farmacovixilancia. SERGAS. Consellería de Sanidade

20 de Xullo
Interaccións fármaco-nutrinte


8:30
Control de firmas.

9:00-10:00
Atención Farmacéutica na Farmacia comunitaria e o seu papel na detección de problemas nutricionais derivados da medicación.
Dr. Nicanor Floro Andrés Rodríguez. Farmacéutico Titular. SEFAC.

10:00-11:00
Uso racional dos antibióticos nos nenos.
Dr. Fernando Álvez González. Hospital Clínico Universitario de Santiago. Universidade de Santiago de Compostela.

11:00-11:30
Descanso

11:30-12:30
Alteracións nutricionais derivadas da medicación na idade pediátrica.
Profa. Dra. Rosaura Leis Trabazo. Universidad de Santiago de Compostela.

12:30-13:30
Interaccións entre os fármacos, o alcohol e o tabaco.
Prof. Dr. Ramón Martínez Pacheco. Universidade de Santiago de Compostela.

13:30-14:30
Interaccións entre medicamentos y alimentos funcionais.
Dra Ana Mª Troncoso González. Directora da Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

21 de Xullo
Interaccións fármaco-nutrinte derivadas das novas tendencias en alimentación


8:30
Control de firmas

9:00-10:00
Problemática derivada das interaccións entre medicamentos, alimentos enriquecidos e suplementos alimenticios.
Dña Rosa Lendoiro. Presidenta do Colexio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña.

10:00-11:00
Alteracións nutricionais derivadas da medicación na terceira idade.
Prof. Dr Juan José Torres Labandeira. Universidade de Santiago de Compostela

11:00-11:30
Descanso

11:30-12:30. Dietas hiperproteinadas e implicacións farmacolóxicas
Dña. Mercedes Cepeda Sáez. Farmacéutica Titular.

12:30- 14:00
Problemática derivada da adquisición de medicamentos por internet.
Dr. Alvaro Dominguez – Gil Hurlé.
Farmacéutico Titular y Profesor Asociado. Universidad de Salamanca.


14:00-15:30
Clausura e viño galego.

PROGRAMA CURSO VERANO

Tipos de interaccións entre alimentos e medicamentos

Absorción y distribución de medicamentos

Efectos dos alimentos no metabolismo e excreción dos fármacos

AUTOMEDICACIÓN UNIVERSIDAD DE VERANO

INTERACCIONES EN LOS PROGRAMAS DE FARMACOVIGILANCIA

Farmacia Comunitaria, medicación y nutrientes

Uso Racional Antibióticos en niños

Nutrición y Medicación en Edad Pediatrica

Tabaco y Alcohol interacción fármacos

Nutrición y Medicacion en la Tercera edad

Interacción suplemento alimenticio-Medicamento

Dietas hiperproteinadas e implicacións farmacolóxicas